ETS Touristik GmbH
Platanenallee 32 - 64832 Babenhausen / Έσση
Τηλ.: (+49) 6073 - 3304 (μόνο διαχείριση)
Φαξ: (+49) 6073 - 64690 (μόνο διαχείριση)
ETS-GmbH (at) gmx.net

Γραφείο Ταξιδιών (για κρατήσεις, ερωτήσεις, κρατήσεις):
Τηλ .: (+49) 69 - 27 10 10
Φαξ: (+49) 69 - 23 56 95
(At) ets-frankfurt.de

Διευθύνοντες Συμβούλους:
Jennifer Weber / Edeltraud Very

Τοποθεσία της GmbH / Δικαιοδοσία: Babenhausen

HRB 32 968 Darmstadt / Αναγνωριστικό φόρου: DE 1141 14 381

Λογότυπο GreenLine
Haftungsausschluss
Όλες οι πληροφορίες παρέχονται με βάση τις γνώσεις και τις πεποιθήσεις μας, αλλά δεν παρέχεται καμία εγγύηση για την ακρίβεια και την πληρότητα των δεδομένων. Για ζημίες που προκαλούνται από καταχρηστική τροποποίηση των δεδομένων από τρίτους, δεν γίνεται αποδεκτή καμία εγγύηση.
Διαχωρίζουμε τον εαυτό μας από όλο το περιεχόμενο όλων των σελίδων που συνδέονται. Σύμφωνα με το §5 Abs.1 TDG είμαστε υπεύθυνοι μόνο για το δικό μας περιεχόμενο. Είμαστε υπεύθυνοι μόνο αν έχουμε από παράνομη ή εγκληματική περιεχόμενο και είναι τεχνικά δυνατό και εύλογο να εμποδίσει τη χρήση τους για τις συνδέσεις σε περιεχόμενο τρίτων, σύμφωνα §5 Abs.2 TDG.
Δεν είμαστε επίσης υποχρεωμένοι να επανεξετάζουμε περιοδικά το περιεχόμενο προσφορών τρίτων για την παράνομη ή την ποινική τους ευθύνη. Μόλις μάθουμε για το παράνομο περιεχόμενο ιστότοπων τρίτων, ο αντίστοιχος σύνδεσμος θα καταργηθεί από τον ιστότοπό μας.
Επιπλέον, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι δεν επηρεάζουμε το σχεδιασμό και το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων. Ως εκ τούτου, διαχωρίζουμε τον εαυτό μας ρητά από όλο το περιεχόμενο όλων των συνδεδεμένων σελίδων σε ολόκληρο τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων όλων των υποσελίδων. Αυτή η δήλωση ισχύει για όλους τους συνδέσμους στην αρχική σελίδα και για όλο το περιεχόμενο των σελίδων στις οποίες οδηγούν οι σύνδεσμοι ή τα banners.
Σε περίπτωση που τα περιεχόμενα αυτών των διαδικτυακών προσφορών προσβάλλουν τα ισχύοντα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή το δίκαιο εμπορικών σημάτων, αυτά θα καταργηθούν το συντομότερο δυνατό.
Νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων (εμπορικό σήμα και εμπορικό σήμα)
Η εταιρεία ETS Touristik GmbH προσπαθεί να σέβονται τα πνευματικά δικαιώματα των γραφικών, ήχου και βίντεο κλιπ και κείμενα που δημιουργούνται από εμάς γραφικά, αρχεία ήχου, βίντεο και κείμενα για να χρησιμοποιήσει ή να χρησιμοποιήσει την άδεια χωρίς γραφικά, αρχεία ήχου, βίντεο κλιπ και κείμενα.
Όλοι μέσα στην προσφορά Διαδικτύου και ενδεχομένως προστατεύονται και τα εμπορικά σήματα είναι οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί σημάτων και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Μόνο λόγω της απλής μνείας δεν είναι να συναχθεί το συμπέρασμα ότι τα εμπορικά σήματα δεν προστατεύονται από δικαιώματα τρίτων. Μη καταχωρημένα εμπορικά σήματα σε προϊόντα καταχωρούνται χωρίς πρόθεση να παραλειφθεί η ετικέτα.
Τα πνευματικά δικαιώματα για δημοσιευμένα αντικείμενα που δημιουργούνται από την ETS Touristik GmbH παραμένουν αποκλειστικά στην ETS Touristik GmbH.
Η αναπαραγωγή ή η χρήση τέτοιων γραφικών, αρχείων ήχου, βίντεο και κειμένων σε άλλες ηλεκτρονικές ή έντυπες δημοσιεύσεις δεν επιτρέπεται χωρίς τη ρητή ή γραπτή συγκατάθεση της ETS Touristik GmbH.
Αντιπολίτευση διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Διαφωνούμε με τη χρήση των δεδομένων επαφής που δημοσιεύονται ως μέρος της απαίτησης αποτύπωσης για την αποστολή ανεπιθύμητων διαφημιστικών και ενημερωτικών υλικών. Οι χειριστές των σελίδων διατηρούν ρητά το δικαίωμα να λάβουν νομικά μέτρα σε περίπτωση ανεπιθύμητης αποστολής διαφημιστικών πληροφοριών, όπως ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Μέρος 1
§ προσφορά και σύμβαση 1
1. Οι προσφορές της ETS Touristik GmbH (για διεύθυνση βλέπε αποτύπωση) - εφεξής ETS - υπόκεινται σε αλλαγές και μη δεσμευτικές, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική συμφωνία γραπτώς.
2. Ο πελάτης (εντολέας) μπορεί να υποβάλει την παραγγελία του γραπτώς, σε ηλεκτρονική μορφή ή προφορικά.
3. Η σύμβαση συνάπτεται με γραπτή επιβεβαίωση της παραγγελίας από το ETS, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.
4. Εάν το περιεχόμενο της επιβεβαίωσης της παραγγελίας από τη σύμβαση με βάση την έγγραφη επιβεβαίωση του ETS σε ύπαρξη, αν ο πελάτης συμφωνεί να αγοράσει μέσα σε μία εβδομάδα από την αποδοχή εγγράφως ή σε ηλεκτρονική μορφή.
§ Περιεχόμενο υπηρεσίας 2
1. Για το εύρος των συμβατικών υπηρεσιών, οι λεπτομέρειες στη γραπτή επιβεβαίωση της εντολής είναι καθοριστικές. Ο αριθμός 3 παραμένει ανεπηρέαστος.
2. Η υπηρεσία περιλαμβάνει την παροχή ενός οχήματος συμφωνημένου τύπου με τον οδηγό και την εκτέλεση της μεταφοράς. Η εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη σύμβαση εργασίας αποκλείεται.
3. Συγκεκριμένα, η συμφωνημένη υπηρεσία δεν περιλαμβάνει:
1. την εκπλήρωση του σκοπού του ταξιδιού,
2. την εποπτεία των επιβατών, ιδίως των παιδιών, των εφήβων και των ευάλωτων ατόμων,
3. την εποπτεία των αντικειμένων που απομένει ο πελάτης ή ένας από τους επιβάτες του στο χώρο επιβατών του οχήματος,
4. την εποπτεία των αποσκευών κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση,
5. Πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς που αφορούν τους επιβάτες, όπως οι συνάλλαγμα, οι διαβατήρια, οι θεωρήσεις, οι τελωνειακοί και υγειονομικοί κανονισμοί, καθώς και η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτούς τους κανονισμούς.
Αυτό δεν ισχύει αν έχει συμφωνηθεί κάτι άλλο.
§ Αλλαγές απόδοσης 3
1. αλλαγές ρεύματος από ΣΕΔΕ, οι οποίες καθίστανται αναγκαίες μετά τη σύναψη της σύμβασης, επιτρέπονται, αν οι συνθήκες που οδήγησαν στην αλλαγή στην απόδοση του ETS δεν είναι σε κακή πίστη έχουν προκληθεί και στο βαθμό που οι αλλαγές δεν είναι σημαντικές και για τον πελάτη είναι λογικές. ETS θα ενημερώσει τις αλλαγές πελάτη μόλις έλαβε γνώση των λόγων της αλλαγής, ως εκ τούτου.
2. Οι αλλαγές στην απόδοση του πελάτη είναι δυνατές με τη συγκατάθεση του ETS. Η δήλωση γίνεται εγγράφως ή σε ηλεκτρονική μορφή από τον πελάτη, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.
§ Τιμή και πληρωμές 4
1. Η τιμή ενοικίασης που συμφωνήθηκε κατά τη σύναψη της σύμβασης ισχύει.
2. Όλα συναντώνται συχνά σε σχέση με τις συμφωνηθείσες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας υπηρεσιών (z. B. δρόμο και πάρκινγκ αμοιβές, έξοδα διαμονής για τον οδηγό / s) δεν συμπεριλαμβάνονται στο ενοίκιο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
3. Επιπλέον χρεώσεις που οφείλονται στον πελάτη για τις επιθυμητές αλλαγές στην υπηρεσία θα χρεώνονται επιπρόσθετα.
4. Η διεκδίκηση των δαπανών που προκύπτουν από το ETS λόγω βλάβης ή μόλυνσης παραμένει ανεπηρέαστη.
5. Τα τιμολόγια οφείλονται κατά την παραλαβή χωρίς έκπτωση.
§ 5 παραίτηση και τερματισμός από τον αγοραστή
παραίτηση
1. Ο πελάτης μπορεί να αποσυρθεί από τη σύμβαση πριν από την αναχώρηση. Εάν το έπραξε, το ETS δικαιούται εύλογη αποζημίωση, εκτός εάν η παραίτηση βασίζεται σε μια κατάσταση για την οποία είναι υπεύθυνο το ETS.
2. Το ETS μπορεί να ορίσει αξιώσεις αποζημίωσης ως εξής:
Με παραίτηση
- την ίδια ημέρα: 100%
- μία ημέρα πριν: 50%
- 4 ημέρες νωρίτερα: 30%
- 7 ημέρες νωρίτερα: 0%
η συμφωνηθείσα τιμή ενοικίασης, εφόσον και εφόσον ο πελάτης δεν αποδείξει ότι δεν συνέβη ζημία στο ETS ή είναι σημαντικά χαμηλότερη από το κατ 'αποκοπή ποσό.
Το ETS διατηρεί το δικαίωμα να αποδείξει υψηλότερες ζημιές σε μεμονωμένες περιπτώσεις.
3. Το δικαίωμα αποζημίωσης παύει εάν η παραίτηση οφείλεται σε μεταβολές στην απόδοση του ΣΕΔΕ που είναι ουσιώδεις και παράλογες για τον αγοραστή. Περαιτέρω δικαιώματα του πελάτη παραμένουν ανεπηρέαστα.
τερματισμός
1. Εάν οι μεταβολές στις συμφωνημένες υπηρεσίες είναι απαραίτητες μετά την έναρξη του ταξιδιού, οι οποίες είναι σημαντικές και παράλογες για τον πελάτη, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση.
2. Σε περίπτωση τερματισμού, το ETS υποχρεούται να του επιστρέψει και τους επιβάτες του κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Το δικαίωμα επιστροφής ισχύει μόνο για τα μεταφορικά μέσα που συμφωνήθηκαν στη σύμβαση.
3. Περαιτέρω απαιτήσεις του πελάτη αποκλείονται εάν οι απαραίτητες αλλαγές στην υπηρεσία βασίζονται σε μια κατάσταση για την οποία δεν υπάγεται το ETS.
4. Ανακοινώνει στον αγοραστή της σύμβασης, ETS δικαιούται εύλογη αποζημίωση για τις υπηρεσίες που έχουν ήδη παρασχεθεί και εξακολουθεί να παρέχεται στο πλαίσιο της σύμβασης, όποιο από τα δύο είναι ο πελάτης, παρά τη λήξη εξακολουθούν να παρουσιάζουν ενδιαφέρον.
§ Παραίτηση και τερματισμός του 6 από το ETS
παραίτηση
1. Το ETS μπορεί να αποσυρθεί από τη σύμβαση πριν από την αναχώρηση, εάν οι έκτακτες περιστάσεις για τις οποίες το ETS δεν είναι υπεύθυνες καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση. Στην περίπτωση αυτή, ο αγοραστής μπορεί μόνο να ζητήσει αποζημίωση για τα αναγκαία έξοδα που πραγματοποιήθηκαν άμεσα σε σχέση με την εντολή του οχήματος.
τερματισμός
1. ETS μπορεί να την καταγγείλει μετά την έναρξη όταν η υπηρεσία παρέχεται είτε για λόγους ανωτέρας βίας (αυτό συμπεριλαμβάνει σε ειδικές περιστάσεις όπως. Καθώς ο πόλεμος ή πολεμικές συνθήκες, εχθροπραξιών, εξέγερσης ή εμφύλιο πόλεμο, τη σύλληψη, την κατάσχεση ή απόφραξη από κρατικούς φορείς ή άλλα πρόσωπα, τα οδοφράγματα, τα μέτρα καραντίνας και μη-ETS υπεύθυνη, απεργίες, ανταπεργίες ή στάσεις εργασίας) ή πολύ πιο δύσκολη από τον πελάτη ή με επιβάτη βρίσκεται σε κίνδυνο ή κίνδυνο.
2. Σε περίπτωση τερματισμού, το ETS υποχρεούται, κατόπιν αιτήματος του πελάτη, να του επιστρέψει και τους επιβάτες του. Το δικαίωμα επιστροφής ισχύει μόνο για τα μεταφορικά μέσα που συμφωνήθηκαν στη σύμβαση. Η υποχρέωση επιστροφής του οχήματος δεν ισχύει εάν και στο βαθμό που η μεταφορά επιστροφής δεν είναι λογική για το ETS.
3. Ανακοινώνει ETS η σύμβαση, δικαιούται να εύλογη αποζημίωση για τις υπηρεσίες που έχουν ήδη παρασχεθεί και εξακολουθεί να παρέχεται στο πλαίσιο της σύμβασης, όποιο από τα δύο είναι ο πελάτης, παρά τη λήξη εξακολουθούν να παρουσιάζουν ενδιαφέρον.
Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Μέρος 2
§ ευθύνη 7
1. Το ETS ευθύνεται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας ενός κατάλληλου εμπόρου για την ορθή εκτέλεση της μεταφοράς.
2. Το ETS δεν ευθύνεται για διακοπές λειτουργίας λόγω ανωτέρας βίας.
3. Το ETS δεν ευθύνεται για την κλοπή των αποσκευών και των τιμαλφών που απομένουν στο λεωφορείο.
4. Το ETS δεν ευθύνεται για αξιώσεις επιβατών που δεν φτάνουν εγκαίρως για την ώρα αναχώρησης που ανακοινώθηκε από τον οδηγό ή τον ξεναγό.
5. Οι κανόνες σχετικά με τη μεταφορά επιστροφής παραμένουν ανεπηρέαστοι.
§ 8 Περιορισμός ευθύνης
1. Η ευθύνη του ETS για συμβατικές ή αξιόποινες αξιώσεις αποζημίωσης για ζημιές που δεν προκύπτουν από τραυματισμό της ζωής, των άκρων ή της υγείας περιορίζεται σε τρεις φορές την τιμή ενοικίασης (βλ. Το τμήμα 4). Η ευθύνη ανά πληγέντα επιβάτη περιορίζεται στην αναλογία της τριπλής τιμής ενοικίασης που σχετίζεται με αυτό το άτομο. Αυτό δεν ισχύει αν η ζημία οφείλεται σε πρόθεση ή σοβαρή αμέλεια.
2. είναι για τα οχήματα του ETS είναι μια νομική ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτων οχημάτων, η οποία περιλαμβάνει την ικανοποίηση των δικαιολογημένες αξιώσεις για ζημιές που επιβάλλονται με βάση νομικές διατάξεις περί ευθύνης ιδιωτικού δικαίου κατά ETS ή συν-ασφαλισμένοι, όταν παραβιάζονται με τη χρήση ενός οχήματος από το ETS πρόσωπα ή σκοτώθηκαν, ιδιοκτησίας βλάβη ή καταστρέφονται. Για προσωπικούς τραυματισμούς και ζημιές σε ακίνητα υπάρχει σήμερα απεριόριστη κάλυψη, αλλά όχι περισσότερο από 7,0 εκατομμύρια ευρώ ανά τραυματισμένο άτομο. Εξαιρούνται από τις απαιτήσεις ασφάλισης αστικής ευθύνης, όσο πάνε λόγω της σύμβασης ή της ειδικής υπόσχεση για την έκταση της νομικής ευθύνης και απαιτήσεων αστικής ευθύνης που προκύπτει από τέτοιες καθαρά οικονομικές απώλειες, λόγω της μη τήρησης των προθεσμιών μεταφοράς.
3. Η ευθύνη για υλικές ζημίες οποιουδήποτε μεταφερόμενου προσώπου αποκλείεται, εφόσον η ζημία υπερβαίνει το 1.000,00 EUR και δεν οφείλεται σε πρόθεση ή βαριά αμέλεια.
4. Το ETS δεν ευθύνεται για ζημιές, εφόσον βασίζονται αποκλειστικά σε εικαζόμενη ενέργεια του πελάτη ή ενός από τους επιβάτες του.
5. Ο αγοραστής απαλλάσσει το ETS και τους αντιπροσώπους του από όλες τις αξιώσεις που βασίζονται σε μια περίσταση που περιγράφεται στην ενότητα 2.3.
§ 9 αποσκευές και άλλα αντικείμενα
1. Οι αποσκευές στο κανονικό πεδίο και - κατόπιν συνεννόησης - μεταφέρονται και άλλα αντικείμενα.
2. Εκρηκτικές, πολύ εύφλεκτες, ραδιενεργών, δυσώδη ή διαβρωτικές ουσίες και μη συσκευασμένα ή μη πράγματα μπορεί να πληγωθεί από τους επιβάτες, αποκλείονται από την προσφορά.
3. Για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από παρασύρεται από τον αγοραστή ή τους επιβάτες υπάρχοντά του, ο αγοραστής είναι υπεύθυνος εφόσον η ζημία οφείλεται σε περιστάσεις που βασίζεται να εκπροσωπούνται από τον ίδιο ή τους επιβάτες του.
§ 10 συμπεριφορά του πελάτη και των επιβατών
1. Ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος για τη συμπεριφορά των επιβατών του κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του εποχούμενου προσωπικού. Ο πελάτης ευθύνεται για τις ζημιές που προκαλεί στο όχημα ή άλλα αντικείμενα το ETS στους επιβάτες του, εκτός εάν ο πελάτης ή οι επιβάτες του είναι υπεύθυνοι για τη ζημία. Άλλες αξιώσεις παραμένουν ανεπηρέαστες.
2. Οι επιβάτες οι οποίοι δεν συμμορφώνονται, παρά την προειδοποίηση δικαιολογείται οδηγίες του πληρώματος θαλάμου επιβατών μπορεί να αποκλειστεί από τη μεταφορά, αν επηρεαστεί σημαντικά από την μη τήρηση των οδηγιών είτε των άλλων επιβατών, την ασφάλεια των απειλούμενων με εξαφάνιση ή με άλλο τρόπο μεταφοράς με άλλη πτήση για ETS είναι παράλογο. Η απαίτηση επιστροφής ή προσφυγής του πελάτη κατά του ETS δεν υφίσταται σε αυτές τις περιπτώσεις.
3. Οι καταγγελίες απευθύνονται πρώτα στο προσωπικό του πλοίου και, αν αυτό δεν μπορεί να αποκατασταθεί με λογικό κόστος, στο ETS.
4. Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται για την αποκατάσταση των διαταραχών της απόδοσης, εντός των ορίων του λογικού για αυτόν, προκειμένου να αποφευχθεί ή να ελαχιστοποιηθεί οποιαδήποτε ζημία.
§ Ταξιδεύσεις ημέρας 11 (Περιηγήσεις):
Ο ταξιδιωτικός πράκτορας (ETS Touristik GmbH) δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν ατυχήματα, απώλειες ή καθυστερήσεις λόγω αλλαγών στο πρόγραμμα μας ή σε οποιοδήποτε άλλο θέμα. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τους τρόπους, τις ημερομηνίες, τους χρόνους, τα ποσοστά ή τα οχήματα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα ειδικά πολύγλωσσα λεωφορεία μας, τα οποία δεν μπορούν να αντικατασταθούν από ισοδύναμο λεωφορείο σε περίπτωση τεχνικής βλάβης.
Σε περίπτωση πιθανής βλάβης ή μερική αποτυχία των υπηρεσιών οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. λόγω των πλημμυρών, η αποτυχία του Rhein-πλοίο), ή οποιοδήποτε άλλο θέμα, η ευθύνη του ταξιδιωτικού πράκτορα περιορίζεται στην αποκλειστική αμοιβή για τις υπηρεσίες που δεν παρέχονται. Ενημερώστε τον εαυτό σας πριν από την περιοδεία σχετικά με τα τρέχοντα συμβάντα
Οι διαφορετικές εκδρομές πραγματοποιούνται από κρατήσεις 4 και πολλά άλλα. Απορρίπτουμε κάθε ευθύνη εάν αυτές οι πληροφορίες δεν μεταβιβάζονται από τρίτους ή εσφαλμένα. Τα δελτία, οι καταθέσεις και τα εισιτήρια περιοδείας δεν επιστρέφονται εάν οι επιβάτες ακυρώσουν το ταξίδι τους σε σύντομο χρονικό διάστημα ή δεν εμφανιστούν στο σημείο αναχώρησης κατά την έναρξη της περιοδείας.
§ 12 τόπος δικαιοδοσίας και τόπος εκπλήρωσης
1. Ο τόπος εκπλήρωσης όσον αφορά τους επιχειρηματίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή τα δημόσια ειδικά περιουσιακά στοιχεία είναι αποκλειστικά η έδρα της ETS Touristik GmbH.
2. Η δικαιοδοσία για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από νομικές συναλλαγές με εμπόρους, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή δημόσια ειδικά περιουσιακά στοιχεία είναι η Φρανκφούρτη / Μάιν.
Αν ο πελάτης δεν έχει γενική αρμοδιότητα στη Γερμανία και στην περίπτωση που ο αγοραστής είναι κάτοικος ή τη συνήθη διαμονή του στη Γερμανία, μετακόμισε στην σύμβαση ή δεν είναι γνωστό κατά τη στιγμή της δράσης, η δικαιοδοσία είναι επίσης Φρανκφούρτη.
3. Το ETS δικαιούται να μηνύσει στο εγγεγραμμένο γραφείο του πελάτη.
4. Όλες οι συμβάσεις που συνάπτονται με βάση αυτούς τους όρους διέπονται αποκλειστικά από το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.
§ 13 Συμπληρωματικές διατάξεις
1. Αυτές οι συνθήκες παραμένουν σε περίπτωση αμφιβολίας, επίσης, με τη νομική αναποτελεσματικότητα ενός ή περισσοτέρων προσδιορισμών στα δεσμευτικά υπόλοιπα μέρη.
2. Η ακυρότητα των μεμονωμένων διατάξεων της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων αυτών των όρων, δεν συνεπάγεται την ακυρότητα ολόκληρης της σύμβασης.